Smart Grid

Smart Grid is een systeem voor stroom dat gebruikmaakt van ICT om opwekking, distributie en verbruik van stroom zo slim mogelijk regelt zodat er geen overcapaciteit ontstaat bij energiecentrales en er op geen enkele moment een tekort is bij bedrijven en consumenten.

Naarmate leefomgevingen meer gebruik maken van Smart Grids, wordt de inrichting van het elektriciteitsnetwerk belangrijker.

Een veelgehoord kritiekpunt op het all-electric maken van woningen is de piekbelasting en de afwezigheid van energieopwekking in de grauwe en donkere winterdagen. Om die reden krijgt energieopslag een belangrijk onderdeel binnen dit thema.
Kansen rondom het werken met batterijen en het uitwisselen van energie met auto’s worden langzaam zichtbaar voor partijen die zich bezighouden met verduurzaming van de gebouwde omgeving.