Klimaatakkoord

Volgens de overheid
De aarde warmt op. Mede door menselijk handelen. Er liggen nu zeshonderd afspraken en voorstellen voor honderden maatregelen om in Nederland de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen. Die staan allemaal in het ontwerp voor het Klimaatakkoord.

Het Klimaatakkoord levert meer op dat alleen maar een CO2-emissiereductie. Er komen nieuwe banen, steden worden schoner en stiller, huizen comfortabeler. De industrie kan vooroplopen. Dat is goed voor de economie en de export. We hebben 31 jaar de tijd om de veranderingen door te voeren. Daarom hoeven niet alle aanpassingen op stel en sprong. Het kan op momenten dat het goed uitkomt. Isoleren bijvoorbeeld op het moment dat het huis toch al verbouwd gaat worden.

Volgens tegenstanders
De aarde warmt op als gevolg van klimaatverandering. Klimaatveranderingen zijn normaal en komen al duizenden jaren voor op de wereld. De invloed van de mens op klimaatverandering (en Co2 uitstoot) is zeer klein tot nihil.

Het Klimaatakkoord kost heel veel geld en levert slechts een 0,0003 graden minder stijging van de temperatuur op. Het klimaatakkoord kost consumenten tot honderden Euro’s per jaar meer. Het kost de industrie miljoenen meer. Het Klimaatakkoord levert overheid en de lobby vooral veel geld op. De overheid ontvangt extra belastinggeld. Voor de lobby (bedrijven en instellingen met milieudienstverlening) betekent het Klimaatakkoord extra veel omzet en winst.
Nederland is maar een heel klein deel op de wereld. Terwijl de politiek in Nederland van het gas af wil, wordt aansluiten op aardgas in andere landen juist gestimuleerd.