10 jaar terug in de tijd

Sluiten van kerncentrales in de VS zet schone energie 10 jaar terug in de tijd.

Het moeilijkste deel van de strijd tegen klimaatverandering is het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als energiebron. Momenteel zijn fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas verantwoordelijk voor ongeveer 60 procent van de energieproductie in de VS. Hoewel dit aantal kleiner wordt, verkleint het niet snel genoeg.

Terwijl hernieuwbare wind- en zonne-energie natuurlijk als alternatief zijn te bedenken, is de capaciteit daarvan nog lang niet genoeg de komende jaren. Het grootste deel van de in de VS geproduceerde “schone” energie is afkomstig van kernenergie. En hoewel hernieuwbare energie waarschijnlijk de komende paar jaar de nucleaire energie zal overtreffen, is de VS nog steeds van afhankelijk van kernenergie om elektriciteit te produceren zonder schade toe te brengen aan ons milieu.

Dus waarom houdt de VS de kerncentrales niet open? Meestal is het omdat het voor deze centrales onmogelijk is om nog geld te verdienen. Het kan simpelweg niet mee uit om de centrale open te houden. Dat komt omdat de exploitatiekosten van oude installaties omhoog schieten en de concurrentie van goedkopere aardgascentrales toeneemt. Hierdoor glijdt een leverancier die nog steeds een kernreactor exploiteert in 2018 steeds verder in het rood.

Dit is natuurlijk een grote worsteling waarmee de VS wordt geconfronteerd als het gaat om schone energie in het algemeen: het is absoluut cruciaal dat de uitstoot op de lange termijn wordt beperkt, maar op de korte termijn is het moeilijk, zo niet onmogelijk om te concurreren met traditionele, smerigere vormen van energie op de open markt.